Борсова информация

Топ 10 по промяна в цената - 23.04.2018

 
 

Топ 10 по изтъргуван обем - 23.04.2018

 


 Оборот на последната сесия
 Компании търгувани на последната сесия