Борсова информация

Топ 10 по промяна в цената - 16.08.2019

 
 

Топ 10 по изтъргуван обем - 16.08.2019

 


 Оборот на последната сесия
 Компании търгувани на последната сесия