Борсова информация

Топ 10 по промяна в цената - 14.12.2018

 
 

Топ 10 по изтъргуван обем - 14.12.2018

 


 Оборот на последната сесия
 Компании търгувани на последната сесия