Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

24.01.2018


 Родос Билдинг ЕАД - София
 Многопрофилна болница за активно лечение -Христо Ботев АД - Враца

25.01.2018


 Капрони АД - Казанлък
 Етавия АД - Кюстендил [Несъстоятелност]

26.01.2018


 Радис Груп АД - Пловдив
 Елпром Елхово АД - Елхово [Несъстоятелност]

27.01.2018


 Тхимат АД - Петрич

28.01.2018


 Грийн А енд Д АД - София
 Анимус холдинг АД - Петрич

29.01.2018


 Ай Ес Ви Трейд АД - София
 Алтерко АД - София
 Звезда АД - Долна Митрополия [Производство по несъстоятелност]
 Пътстройинженеринг АД - Груево
 Стомар инвест АД - Белозем

30.01.2018


 Глобал Инфинити ЕАД - София
 ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД - Пловдив
 Янтрекс Прима 94 ЕООД - Горна Оряховица [Несъстоятелност]

31.01.2018


 Родина пропъртис ЕАД - София [Производство по несъстоятелност]
 Пол аграр кампани АД - Варна
 Пътинженеринг АД - Русе
 Хидрострой Инвест-холдинг АД - Варна
 Екип-98 Холдинг АД - София
 Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене