Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

18.02.2019


 Балчо инвестмунт груп АД - Лозен - СГ
 Биоиновейтив АД - Варна
 Вкусна ядка АД - Лозен - СГ
 Адванс билд груп АД - София
 Лийв Табако-А.Михайлидис АД - Сандански [Несъстоятелност]
 Петрол АД - Ловеч
 Смарт сити салюшънс ЕАД - Бургас
 Софтуерна компания КЪЩАТА ЕАД - Бургас
 СНД Кепитъл АД - София
 Техникон Груп АД - София [Несъстоятелност]

19.02.2019


 Вапцаров АД - София
 Каменица АД - Пловдив
 Синергон хотели АД - Пловдив

20.02.2019


 Автомагистрали Хемус АД - София
 Атана груп АД - Враца
 Найтхог България АД - София
 МКГ Груп АД - Враца
 Първа лекарска асоциация АД - Пловдив
 Демисвет АД - София
 Джи Ес Би АД - София

21.02.2019


 Бенабра АД - Пловдив [Несъстоятелност]
 Добринище Ски ЕАД - Поморие [Несъстоятелност]
 Чипровец ЕАД - Чипровци [Несъстоятелност]

22.02.2019


 Алкомет АД - Шумен
 Болкан пропърти АД - Своге [Ликвидация]
 Раптори АД - София
 Корабно машиностроене АД - Варна

23.02.2019


 Бултед АД - София

25.02.2019


 Агрофрукт ООД - Търговище [Несъстоятелност]
 Лавиоли АД - София
 Карнес 2015 АД - Лясковец
 Офф Медия АД - София
 Петрол холдинг АД - Варна [Производство по несъстоятелност]
 С И Д АД - Лясковец
 Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен
 Трансстрой Бургас АД - Бургас
 Технова АД - София
 ТЕЦ Хасково АД - Търговище [Несъстоятелност]
 Европале 07 АД - Гълъбово
 Черноморски холдинг АД - София