Възможности за рекламно представяне на фирма в BEIS

Защо в BEIS
Всяка информация публикувана в BEIS е лесно достъпна и откриваема в “морето от информация” Интернет, защото:

 • BEIS се поддържа едновременно на български и английски език,
 • BEIS се ползва с висок рейтинг при запитвания в най-популярните “търсачки” в Интернет;
 • BEIS представя ефективен достъп до необходимата информация за всяко предприятие, от която се нуждаят настоящи и потенциални партньори, клиенти и инвеститори от страната и чужбина.
За да работи добре и ефективно, информационната система BEIS от момента на своето създаване през 1997 г. е с платен достъп за своите потребители. Това закономерно ограничава свободния достъп до пълния обем налична информация за предприятията.

Днес България е член на Европейския съюз, което освен всичко означава засилване на конкуренцията на местния и международен пазар. Всички български предприятия неотложно се нуждаят от ефективни механизми за популяризиране на своите продукти с цел оптимално натоварване на своя производствен капацитет.

Предлагаме Ви следните рекламни възможности
ПЪЛЕН РЕКЛАМЕН ПАКЕТ
240 лв. за 1 година (с ДДС)

 • Рекламно текстово представяне на фирмата
 • Лого на фирмата
 • Представяне на до 10 продукта с текст и снимка
 • Промоционално представяне на избрани продукти в BEIS
 • Откриване на контактни данни за фирмата
ОБИКНОВЕН РЕКЛАМЕН ПАКЕТ
120 лв. за 1 година (с ДДС)

 • Рекламно текстово представяне на фирмата
 • Лого на фирмата
 • Откриване на контактни данни за фирмата
Искам да се абонирам сега

Виж представяне с пълен рекламен пакетВиж представяне с обикновен рекламен пакет


Ако сте абонат на пълен рекламен пакет, Вие имате и още възможността да представите своите продукти

 • Продуктите се включват в търсенето по продуктови групи или име на продукта

 • За всеки представен продукт потребителят може да отпечата проспект включващ Вашите контактни данни, представянето на продукта, и уголемена снимка.
 • Продуктите, избрани от Вас за промоционално представяне, се появяват на първите позиции при търсене по продуктова група
 • Продуктите в промоция се публикуват в специално каре в ежедневното електронно издание "Бизнес Индустрия Капитали"
Ако сте абонат на обикновен рекламен пакет, Вие
 • Правите рекламното представяне на фирмата, нейните продукти и контактни данни свободно достъпни за всички потребители на Интернет.
 • Имате възможност за промяна на рекламния текст и логото на фирмата
Този пакет е подходящ за фирми от сферата на услугите, като например - консултантски, счетоводни къщи и други.