Информационна система за българските предприятия

Общо представяне на BEIS Рейтинг и избор на фирми Представяне на фирма Избрани фирми

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва стандартизирана информация за действащи български частни и държавни предприятия (АД и ООД), институции и организации. Възможността за непрекъснат достъп от цял свят до поддържаната на български и английски език информация, обслужва широк кръг от български и чуждестранни потребители - инвеститори, консултанти и посредници; кредитни, застрахователни и пенсионно-осигурителни дружества; държавни институции, търговски, маркетингови и рекламни компании; информационни агенции, медии и други заинтересовани лица.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, представляващи, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, поддържани от държавни (АП, КФН, НСИ, БАИ, отраслови министерства), неправителствени организации (Българска стопанска камара, БТПП и други), избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми. За всички данни се посочват ползваните източници и дата на последната актуализация.

Наред с предоставянето на стандартизирана информация за българските фирми, по заявка се правят допълнителни проучвания и анализи на ниво отрасъл или отделна фирма.

Основните данни за фирмите в BEIS, както и възможностите за търсене по избрани показатели са достъпни за всички потребители на Интернет, а специализираната информация - само за абонати.

Реализацията на Информационната система за българските предприятия стана възможна благодарение на съвместните усилия на БИК Капиталов пазар ЕООД, СФБ Капиталов пазар АД и Българска стопанска камара. Постоянното развитие и подобряване на информационните услуги дължим на взискателността на всички наши партньори и клиенти.