Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 24.04.2019;

 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 A4L : Алтерко АД - София
 57B : Булгартабак холдинг АД - София  Член на БСК
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 5ERB : И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 5T3 : Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив  Член на БСК
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 6S4 : Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
 6A9 : Фаворит Холд АД - София
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 T24 : ТК ХОЛД АД - София
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 5V2 : Холдинг Варна АД - Варна
 6N3 : Холдинг Нов век АД - София
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК
 3TV : Топливо АД - София  Член на БСК

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми