Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 19.02.2020;

 6AN : Асенова крепост АД - Асеновград  Член на БСК
 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 8AVB : Авто Юнион АД - София
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 BOHB : Би Джи Ай Груп АД - София
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 A4L : Алтерко АД - София
 MKK1 : БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3Z3 : Златен лев холдинг АД - София
 GTH : Инвестиционна компания Галата АД - Варна
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 6R1 : Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 5BR : Параходство Българско речно плаване АД - Русе  Член на БСК
 6N1 : Национално инвестиционно дружество Надежда АД - София
 CODA : Национален инвестиционен фонд Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп ФОНД - София
 4O1 : Проучване и добив на нефт и газ АД - София  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 6SV : Слънчев бряг холдинг АД - Несебър
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 6SOA : София комерс - заложни къщи АД - София
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 S28H : Старком холдинг АД - Етрополе

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми