Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 10.12.2019;

 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 5AX : Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
 A4L : Алтерко АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 6A8 : Адванс Екуити холдинг АД - София
 3ZL : Златни пясъци АД - Варна  Член на БСК
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 5ODE : Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна  Член на БСК
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 P2B : Порт Флот Бургас АД - Бургас  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 5PET : Петрол АД - Ловеч
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 6S4 : Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
 6A9 : Фаворит Холд АД - София
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 9RTD : ХипоКредит АД - София
 5V2 : Холдинг Варна АД - Варна
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК
 5BU : Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми