Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 20.09.2017;

 6AR : Арома АД - София  Член на БСК
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 5BP : Билборд АД - София
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 BGX : Борсово търгуван фонд (БТФ) Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 5BN : Българо-американска кредитна банка АД - София
 5BA : Българска холдингова компания АД - София
 BSO : Българска фондова борса - София АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 5IC : Застрахователно дружество Евроинс АД - София
 3Z3 : Златен лев холдинг АД - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 RGL : Регала-инвест АД - Варна
 GTH : Инвестиционна компания Галата АД - Варна
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 4O1 : Проучване и добив на нефт и газ АД - София  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 3MZ : Свилоза АД - Свищов  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 6S5 : Сила Холдинг АД - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 SPV : Спарки АД - Русе  Член на БСК
 0S8 : Соларпро Холдинг АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми