Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 19.01.2018;

 6AN : Асенова крепост АД - Асеновград  Член на БСК
 AO0 : БГ Агро АД - Варна
 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 5AX : Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
 A4L : Алтерко АД - София
 BGX : Борсово търгуван фонд (БТФ) Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 57B : Булгартабак холдинг АД - София  Член на БСК
 CZX : БТФ Expat Czech PX UCITS ETF ФОНД - София
 GRX : БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF ФОНД - София
 PLX : БТФ Expat Poland WIG20 UCITS ETF ФОНД - София
 ROX : БТФ Expat Romania BET-BK UCITS ETF ФОНД - София
 5BN : Българо-американска кредитна банка АД - София
 5BA : Българска холдингова компания АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3Z3 : Златен лев холдинг АД - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 RGL : Регала-инвест АД - Варна
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4IC : Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 4PK : Парк АДСИЦ - София
 4O1 : Проучване и добив на нефт и газ АД - София  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 5MZ : Метизи АД - Роман  Член на БСК
 3MZ : Свилоза АД - Свищов  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми