Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 17.11.2017;

 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 5BP : Билборд АД - София
 5AX : Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
 A4L : Алтерко АД - София
 BGX : Борсово търгуван фонд (БТФ) Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 57B : Булгартабак холдинг АД - София  Член на БСК
 5BD : Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София
 BSO : Българска фондова борса - София АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3Z3 : Златен лев холдинг АД - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 4O1 : Проучване и добив на нефт и газ АД - София  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3MZ : Свилоза АД - Свищов  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 4F6 : Фазерлес АД - Силистра  Член на БСК
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК
 3TV : Топливо АД - София  Член на БСК
 5BU : Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София
 6EE : Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми