Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 15.08.2018;

 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AR : Арома АД - София  Член на БСК
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 57B : Булгартабак холдинг АД - София  Член на БСК
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 4IC : Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 5CQ : Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3MZ : Свилоза АД - Свищов  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 6SOA : София комерс - заложни къщи АД - София
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 S28H : Старком холдинг АД - Етрополе
 6S4 : Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 5BU : Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София
 45W : Уеб Медия Груп АД - София
 6F3 : ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София  Член на БСК
 4EH : Еврохолд България АД - София
 5EX : Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София
 E7P : Експат Бета АДСИЦ - София
 52E : Елхим Искра АД - Пазарджик  Член на БСК
 0DC1 : Делта кредит АДСИЦ - София
 4CF : Централна кооперативна банка АД - София
 7TH : Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми