Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 07.12.2018;

 AO0 : БГ Агро АД - Варна
 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 5BP : Билборд АД - София
 A4L : Алтерко АД - София
 5H4 : Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна
 8AVA : Астерион България АД - София
 6B5 : Булгериън инвестмънт груп АДСИЦ - София
 68A : Атоменергоремонт АД - Козлодуй  Член на БСК
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 9BH : Български фонд за вземания АДСИЦ - София
 1VX : Велграф Асет Мениджмънт АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 6A8 : Адванс Екуити холдинг АД - София
 3Z9N : Захарни заводи АД - Горна Оряховица  Член на БСК
 3Z3 : Златен лев холдинг АД - София
 4IN : Инвестор.БГ АД - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 4PK : Парк АДСИЦ - София
 4PRA : Премиер фонд АДСИЦ - Варна
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 3MZ : Свилоза АД - Свищов  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 EHN : Синтетика АД - София
 SL9 : Спарки-Елтос АД - Ловеч  Член на БСК
 0SP : Спиди АД - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми