Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 18.10.2019;

 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 68A : Атоменергоремонт АД - Козлодуй  Член на БСК
 MKK1 : БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 5ODE : Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна  Член на БСК
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 6L1 : Ломско пиво АД - София  Член на БСК
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 4PK : Парк АДСИЦ - София
 CODA : Национален инвестиционен фонд Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп ФОНД - София
 4PRA : Премиер фонд АДСИЦ - Варна
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 178B : Нео Лондон Капитал АД - София
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 6SOA : София комерс - заложни къщи АД - София
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 6SB : Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна
 T24 : ТК ХОЛД АД - София
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми