Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 19.10.2018;

 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 3Z3 : Златен лев холдинг АД - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4I8 : Индустриален капитал - холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 4O1 : Проучване и добив на нефт и газ АД - София  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 EHN : Синтетика АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 T24 : ТК ХОЛД АД - София
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 4HE : Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол  Член на БСК
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК
 4EH : Еврохолд България АД - София
 0EA : Елана агрокредит АД - София
 E7P : Експат Бета АДСИЦ - София
 4DE : Декотекс АД - Сливен  Член на БСК
 4CF : Централна кооперативна банка АД - София
 7TH : Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми