Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 18.02.2019;

 94G : 235 Холдингс АД - София
 AO0 : БГ Агро АД - Варна
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 A4L : Алтерко АД - София
 68A : Атоменергоремонт АД - Козлодуй  Член на БСК
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 SLQX : БТФ Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ФОНД - София
 5BA : Българска холдингова компания АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 6P1 : Пълдин Холдинг АД - Пловдив
 5PET : Петрол АД - Ловеч
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 5CG : СИИ Имоти АДСИЦ - София
 6S7 : Синергон холдинг АД - София  Член на БСК
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 6SOA : София комерс - заложни къщи АД - София
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 6S4 : Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 T24 : ТК ХОЛД АД - София
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 5V2 : Холдинг Варна АД - Варна
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК
 5BU : Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми