Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 19.04.2018;

 4VI : Випом АД - Видин  Член на БСК
 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 6AM : Алкомет АД - Шумен  Член на БСК
 A4L : Алтерко АД - София
 8AVA : Астерион България АД - София
 57B : Булгартабак холдинг АД - София  Член на БСК
 68A : Атоменергоремонт АД - Козлодуй  Член на БСК
 GRX : БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF ФОНД - София
 BSO : Българска фондова борса - София АД - София
 6L1 : Ломско пиво АД - София  Член на БСК
 RA8 : Инфра холдинг АД - София
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 4O1 : Проучване и добив на нефт и газ АД - София  Член на БСК
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 3NB : Неохим АД - Димитровград  Член на БСК
 3MZ : Свилоза АД - Свищов  Член на БСК
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 6S5 : Сила Холдинг АД - София
 ERQ : СЛС Имоти АДСИЦ - София
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 4F6 : Фазерлес АД - Силистра  Член на БСК
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 4HE : Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол  Член на БСК
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК
 5BU : Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми