БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.12.2019

 
13.12.2019 - Всички пазари

Оборот: 334 795.10 BGN
Търгувани дружества: 38

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София46 349146 462.84
3JR [SFARM]Софарма АД - София15 47053 356.03
6SB [SBPF]Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна10 00025 000.00
5BP [BOARD]Билборд АД - София8 8803 685.20
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София6 60013 193.40
GR6 Градус АД - Стара Загора5 0248 380.03
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София3 5605 354.24
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София3 1505 811.75
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София2 4753 960.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1 77511 184.28
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София1 4006 687.80
5EK [HEKI]Екип-98 Холдинг АД - София1 15019 665.00
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1 0654 334.55
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив1 0006 500.00
6A8 [ADVEQ]Адванс Екуити холдинг АД - София1 000250.00
BSO Българска фондова борса АД - София7143 453.62
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София7007 560.00
HUBE БТФ Expat Hungary BUX UCITS ETF ФОНД - София500461.00
PLX БТФ Expat Poland WIG20 UCITS ETF ФОНД - София500399.00
SLQX БТФ Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ФОНД - София500471.50
ROX БТФ Expat Romania BET UCITS ETF ФОНД - София500584.50
0EA Елана агрокредит АД - София500570.00
6B6 [BCH]Булгар Чех Инвест холдинг АД - Бургас367734.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица1991 276.98
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София1971 118.37
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София187173.91
A4L Алтерко АД - София150525.00
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София150963.00
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София12036.48
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София100163.00
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София99136.62
3TU [TRANB]Трансстрой - Бургас АД - Бургас75337.50
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол50214.00
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък36214.20
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София30109.80
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище13520.00
0SP Спиди АД - София10520.00
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна5427.50