БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.06.2019

 
19.06.2019 - Всички пазари

Оборот: 64 558.41 BGN
Търгувани дружества: 34

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
GR6 Градус АД - Стара Загора3 7906 905.38
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София2 5665 183.32
3JR [SFARM]Софарма АД - София2 1007 114.80
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София2 1003 168.90
E7P Експат Бета АДСИЦ - София2 0021 891.89
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София1 9793 667.09
SKK Сирма груп холдинг АД - София1 438999.41
3TV [TOPL]Топливо АД - София1 1003 410.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София6003 390.00
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София500510.00
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София400900.00
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София3571 506.54
BPY Браво пропърти фонд АДСИЦ - София225231.75
58E [EMPI]Химснаб България АД - София2007 600.00
3LX [SVESL]Светлина АД - Сливен1793 168.30
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София160457.60
GRX БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF ФОНД - София122111.51
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София12048.00
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна1164 533.98
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София100306.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София100700.00
6A9 [AFH]Фаворит Холд АД - София100167.50
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София100800.00
4VA [VINAS]Винзавод АД - Асеновград9132.40
0SP Спиди АД - София804 080.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София66458.70
RSS [NIS]Недвижими имоти София АДСИЦ - София50290.00
4PY [TBIRE]Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София5028.75
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище391 638.00
4MK [MAK]Мак АД - Габрово19570.00
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград17438.60
5ND [HDOM]Наш дом - България холдинг АД - Ловеч1010.00
3JO [SUN]Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора10108.00
4KU [KAU]Каучук АД - София4132.00