БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.04.2019

 
24.04.2019 - Всички пазари

Оборот: 345 458.07 BGN
Търгувани дружества: 37

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3JR [SFARM]Софарма АД - София28 17695 770.22
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София27 41250 712.20
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София10 60062 540.00
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София9 9259 825.75
5T3 [KRS]Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив3 980119.40
SKK Сирма груп холдинг АД - София3 8592 705.16
5MB [MONBAT]Монбат АД - София2 60416 462.49
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище1 64969 917.60
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София1 5754 263.53
A4L Алтерко АД - София8141 878.71
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София6901 221.30
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София6154 431.69
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица6004 314.60
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София5852 176.20
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София360808.56
52E [ELHIM]Елхим Искра АД - Пазарджик300288.00
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София3002 724.90
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София2701 951.29
BSO Българска фондова борса АД - София2001 050.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София2001 310.00
C81 [CBAAMG]ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец200120.00
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна1345 386.80
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София106159.00
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград1022 206.16
3TV [TOPL]Топливо АД - София100316.00
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София100342.00
6A9 [AFH]Фаворит Холд АД - София95285.00
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София50139.00
6N3 [HNVEK]Холдинг Нов век АД - София40603.00
4DU [DRURA]Дружба АД - Разград3039.00
5EK [HEKI]Екип-98 Холдинг АД - София25137.50
0SP Спиди АД - София201 020.00
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София174.01
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София1524.00
5ER [ERGC3]И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София1058.00
6S4 [GAMZA]Северкооп Гъмза Холдинг АД - София1037.00
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен10110.00