Обучения

БИК “Капиталов пазар” ЕООД е официален представител на REFA-Германия за България.
Базовият курс на REFA е на тема "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес в условията на пазарна икономика". Успешно завършилите курса получават сертификати на REFA, което съществено повишава конкуретноспособността и може да се използува като референции пред германските им партньори . Курсът е подходящ за ръководни кадри и водещи специалисти в областта на организацията и управлението на фирмата от всички сфери на икономиката.
БИК “Капиталов пазар” ЕООД предлага е консултантски услуги по методиката на REFA.
Заявка за участие в курса можете да попълните on-line
За допълнителна информация се обръщайте към нас на адрес:
София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел.(факс) 02/981-45-67.