Регулирана информацияФинансови отчети 
На 30.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Междинни отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 1.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Междинни отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 31.03.2017 г.Финансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Годишен отчет на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Междинни отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпиха финансови отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград
 Финансови отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград за 2015 г.
 Междинни финансови отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград към 30.06.2016 г.