Кратък фирмен профил

ХипоКредит АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Лисец 7, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131241783
Капитал (лв.): 7 000 000
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.05.2018 
Предмет на дейност: Финансиране на проекти, предоставяне на гараници, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, вкл. след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
18.04.2019: ХипоКредит АД-София (9RTE) ХипоКредит АД уведомява, че на...
27.03.2019: ХипоКредит АД-София (9RTE) ХипоКредит АД уведомява, че на...
07.03.2019: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
07.03.2019: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ АД е постъпил по електронен...
26.02.2019: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ-АД е постъпил доклад по чл....
21.11.2018: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
19.11.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ-АД е постъпил доклад по чл....
11.09.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) ХипоКредит АД уведомява, че периода...
28.08.2018: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
24.08.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) ХипоКредит АД уведомява, че на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 239 пъти
[2016: 610, 2015: 163, 2014: 88, 2013: 177, 2012: 459, 2011: 236, ... ]