БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.05.2022

 
23.05.2022 - beam Акции

Оборот: 23 927.51 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
IMP ИмПулс I6 1116 471.55
HRC Ейч Ар Кепитъл АД - София1 69911 811.45
DRON Дронамикс ЕООД - София500855.00
BDT Биодит АД - София330616.77
SO Смарт органик АД - София3074 172.74