БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.09.2023

 
27.09.2023 - beam Акции

Оборот: 23 910.24 BGN
Търгувани дружества: 7

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
IMP ИмПулс I12 88016 486.40
DRON Дронамикс Кепитъл1 0112 989.53
ITF Ай Ти Еф Груп АД - София5002 250.00
HRC Ейч Ар Кепитъл АД - София233466.00
BDT Биодит АД - София123193.11
MFG МФГ Инвест АД-София110330.00
SO Смарт органик АД - София721 195.20