БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.06.2021

 
17.06.2021 - beam Акции

Оборот: 1 750.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BDT Биодит АД - София1 0001 750.00