БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.09.2021

 
21.09.2021 - beam Акции

Оборот: 12 035.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
IMP1 ИмПулс I9 39512 035.00