БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.05.2018

 
22.05.2018 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент