БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.06.2021

 
17.06.2021 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент