БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.10.2022

 
06.10.2022 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент