БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.01.2019

 
16.01.2019 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент