БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.05.2020

 
29.05.2020 - Сегмент за права

Оборот: 12.14 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)