БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.08.2020

 
06.08.2020 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент