БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.03.2019

 
21.03.2019 - Сегмент за права

Оборот: 116.25 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C82 Холдинг Център АД - София116 252116.25