БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.11.2018

 
20.11.2018 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент