БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.09.2018

 
21.09.2018 - Сегмент за права

Оборот: 4 449.50 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4HS1 Холдинг Света София АД - София4 449 4994 449.50