БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.11.2017

 
20.11.2017 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент