БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 12.11.2019

 
12.11.2019 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент