БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.11.2023

 
28.11.2023 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 504.49 BGN
Търгувани дружества: 3