БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.01.2020

 
24.01.2020 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 432.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4PR [PREMIER]Премиер фонд АДСИЦ - Варна120432.00