БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.05.2020

 
29.05.2020 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 28.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4IC [ICPD]Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София20028.00