БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.07.2019

 
19.07.2019 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 2 140.20 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4IC [ICPD]Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София26 2261 835.82
RSS [NIS]Недвижими имоти София АДСИЦ - София50290.00
4PY [TBIRE]Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София2514.38