БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.08.2018

 
20.08.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 96.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
ERQ [EXPAT]СЛС Имоти АДСИЦ - София2096.00