БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.04.2018

 
23.04.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 558 044.44 BGN
Търгувани дружества: 4