БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 10.08.2020

 
10.08.2020 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент