БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.10.2020

 
29.10.2020 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 7 181 454.00 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5ER [ERGC3]И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София1 666 3407 165 262.00
6AC [ALCR]Делта кредит АДСИЦ - София44016 192.00