БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.03.2020

 
27.03.2020 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент