БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 12.11.2019

 
12.11.2019 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 207 597.40 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
ERQ [EXPAT]СЛС Имоти АДСИЦ - София43 070207 597.40