БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.12.2018

 
14.12.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 121 400.50 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5EX [EXPRO]Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София129 500113 312.50
5ER [ERGC3]И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София1 5127 938.00
6F4 [FFI]Форуком Фонд Имоти АДСИЦ - Хасково100150.00