БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.10.2022

 
06.10.2022 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 400.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
TRIV Трансинвестмънт АДСИЦ - София800400.00