БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.10.2018

 
19.10.2018 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент