БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.10.2021

 
26.10.2021 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 279.50 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
FEEI Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София3 250279.50