БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.04.2018

 
23.04.2018 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 3 481.72 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4CG [HUG]Холдинг КООП ЮГ АД - София5 8781 469.50
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София2 5651 764.72
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София75247.50