БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.04.2019

 
18.04.2019 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 21 389.29 BGN
Търгувани дружества: 6