БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.10.2018

 
19.10.2018 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 1 173.43 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4DE [DEKOT]Декотекс АД - Сливен2 595570.90
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София502258.53
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София75264.00
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София5080.00