БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.02.2019

 
18.02.2019 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 173 228.32 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
68A Атоменергоремонт АД - Козлодуй32 000172 800.00
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София100160.50
5BA [BHC]Българска холдингова компания АД - София8550.32
6P1 [HPLD]Пълдин Холдинг АД - Пловдив75217.50