БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.06.2018

 
20.06.2018 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 1 348.88 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София2 4751 348.88