БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.01.2020

 
24.01.2020 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 926.03 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BOH Би Джи Ай Груп АД - София10093.00
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София99581.03
5EK [HEKI]Екип-98 Холдинг АД - София15252.00