БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.12.2019

 
13.12.2019 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 21 185.98 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5EK [HEKI]Екип-98 Холдинг АД - София1 15019 665.00
6A8 [ADVEQ]Адванс Екуити холдинг АД - София1 000250.00
6B6 [BCH]Булгар Чех Инвест холдинг АД - Бургас367734.00
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София12036.48
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София100163.00
3TU [TRANB]Трансстрой - Бургас АД - Бургас75337.50