БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.03.2020

 
27.03.2020 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 939.18 BGN
Търгувани дружества: 6