БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.09.2017

 
20.09.2017 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 109 553.91 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София173 590109 361.70
5BA [BHC]Българска холдингова компания АД - София7570.43
5Y1 [BULSTH]Ютекс холдинг АД - София50102.50
SPV [SPARKY]Спарки АД - Русе1019.28