БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.12.2018

 
14.12.2018 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 92 008.78 BGN
Търгувани дружества: 5