БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.10.2019

 
18.10.2019 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 1 091.55 BGN
Търгувани дружества: 5