БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.02.2019

 
18.02.2019 - Сегмент за облигации

Оборот: 43 784.59 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
0EA2 Елана агрокредит АД - София1422 151.11
5MBA Монбат АД - София1121 633.48