БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2018

 
22.06.2018 - Сегмент за облигации

Оборот: 80 240.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BULA Булгарплод София АД - София8080 240.00