БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.08.2018

 
20.08.2018 - Сегмент за облигации

Оборот: 1 726 175.61 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
1BKA Ай ти софт ЕАД - София1 2501 265 822.50
P0W1 Пауър Лоджистикс ЕАД - Етрополе330332 705.67
GC0N Джи Пи Ес контрол ЕАД - София141127 647.44