БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.04.2018

 
23.04.2018 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент