БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.08.2019

 
20.08.2019 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент