БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.06.2019

 
19.06.2019 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент