БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.07.2024

 
18.07.2024 - Сегмент за облигации

Оборот: 5 281 992.74 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BINB Булфинанс инвестмънт АД - София1 8003 585 535.20
ECHB Елеа Кепитъл ХолдингАД8601 695 429.80
DUHB Доверие - Обединен холдинг АД - София11 027.74