БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.12.2018

 
14.12.2018 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент