БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.09.2023

 
27.09.2023 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент