БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.12.2019

 
13.12.2019 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 2 089.91 BGN
Търгувани дружества: 5