БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.10.2019

 
15.10.2019 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 12.66 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София1312.66