БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.11.2023

 
28.11.2023 - Сегмент за борсово търгувани продукти
Няма сделки на избрания пазарен сегмент