БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.03.2020

 
27.03.2020 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 7 505.80 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
MKK1 БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София4 0004 400.00
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София2 1701 605.80
BGXS НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX ФОНД - София1 2001 500.00