БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.02.2019

 
18.02.2019 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 197 894.20 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София187 000187 935.00
SLQX БТФ Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ФОНД - София11 8009 959.20