БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.01.2020

 
24.01.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 3 696.00 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 4003 031.00
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София350665.00