БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.12.2018

 
14.12.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 9 940.18 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София3 2106 349.38
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 8803 590.80