БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 10.07.2020

 
10.07.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 44 676.33 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София5 2809 509.28
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София5 00527 647.62
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София3 9557 257.43
6F3 [FPP]ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София1 000262.00