БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.01.2018

 
22.01.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 47 347.83 BGN
Търгувани дружества: 5