БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.09.2021

 
21.09.2021 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 250 489.55 BGN
Търгувани дружества: 5