БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.06.2018

 
20.06.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 21 278.41 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София6 62114 440.40
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 9473 563.01
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София5003 275.00