БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.12.2019

 
13.12.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 50 505.15 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6SB [SBPF]Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна10 00025 000.00
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София6 60013 193.40
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София3 1505 811.75
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив1 0006 500.00