БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.01.2021

 
21.01.2021 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 61 229.91 BGN
Търгувани дружества: 6