БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.11.2017

 
20.11.2017 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 5 194.70 BGN
Търгувани дружества: 5