БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 25.06.2019

 
25.06.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 30 637.50 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BPY Браво пропърти фонд АДСИЦ - София8 4268 678.78
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София6 70313 767.96
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София3 0465 625.96
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София4002 564.80