БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.06.2021

 
17.06.2021 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 86 241.81 BGN
Търгувани дружества: 6