БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.08.2018

 
20.08.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 49 653.00 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София15 54532 022.70
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София4 7069 223.76
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София8205 286.54
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив7503 120.00