БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.09.2017

 
20.09.2017 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 71 667.99 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София14 71832 438.47
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София5 90738 082.43
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София4901 147.09