БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 10.08.2020

 
10.08.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 11 556.09 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София2 4104 277.75
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 1006 154.50
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София6401 123.84