БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.04.2019

 
18.04.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 72 862.32 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София20 36039 070.84
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София5 03832 898.14
5EX [EXPRO]Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София1 000740.00
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София82153.34