БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.05.2020

 
29.05.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 51 523.41 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София16 37530 866.88
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София9 73017 718.33
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София4982 938.20