БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.03.2020

 
27.03.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 369 024.48 BGN
Търгувани дружества: 6