БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.10.2020

 
29.10.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 136 086.22 BGN
Търгувани дружества: 6