БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.04.2018

 
23.04.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 319 100.68 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BD [LAND]Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София120 000132 000.00
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София72 684159 904.80
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София11 45821 747.28
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София6003 888.60
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив3001 560.00