БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.10.2019

 
18.10.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 69 930.24 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София20 17238 730.24
6SB [SBPF]Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна13 00031 200.00