БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.02.2019

 
18.02.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 15 254.28 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София4 5008 806.50
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София3 3906 447.78