БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.05.2022

 
23.05.2022 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 64 827.86 BGN
Търгувани дружества: 5