БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.09.2020

 
24.09.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 144 705.47 BGN
Търгувани дружества: 5