БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.07.2024

 
18.07.2024 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 6 118.33 BGN
Търгувани дружества: 4