БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.09.2023

 
27.09.2023 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 681 120.76 BGN
Търгувани дружества: 5