БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.08.2019

 
22.08.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 218 963.55 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София103 778207 556.00
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София4 4008 558.00
BPY Браво пропърти фонд АДСИЦ - София1 0001 050.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София2791 799.55