БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.08.2018

 
20.08.2018 - Сегмент акции Standard

Оборот: 1 553 749.08 BGN
Търгувани дружества: 11