БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.11.2023

 
28.11.2023 - Сегмент акции Standard

Оборот: 106 058.14 BGN
Търгувани дружества: 17