БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.09.2017

 
20.09.2017 - Сегмент акции Standard

Оборот: 1 516 438.65 BGN
Търгувани дружества: 35

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
0S8 Соларпро Холдинг АД - София605 203213 031.46
GTH Инвестиционна компания Галата АД - Варна345 200517 800.00
RGL Регала-инвест АД - Варна199 039517 501.40
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София117 525124 576.50
5BP [BOARD]Билборд АД - София19 00010 412.00
BSO Българска фондова борса - София АД - София9 76048 321.76
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София4 0909 799.64
SKK Сирма груп холдинг АД - София3 7504 095.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица2 28919 113.15
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София1 995772.07
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София1 4001 859.20
5BN [BACB]Българо-американска кредитна банка АД - София1 0006 500.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София8406 018.60
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол5653 107.50
5T6 [TODOROF]Тодоров АД - София500150.00
0EA Елана агрокредит АД - София500719.50
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София4502 070.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София4083 234.62
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево4001 209.20
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен3264 921.62
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София3002 292.00
58E [EMPI]Химснаб България АД - София25010 425.00
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София2481 650.19
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов216976.10
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София200260.00
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София200710.00
4HI [HYDRO]Хидроизомат АД - София129141.90
4F8 [FORM]Формопласт АД - Кърджали73365.00
5IC [EURINS]Застрахователно дружество Евроинс АД - София5052.00
6AR [AROMA]Арома АД - София5090.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище281 758.99
6N3 [HNVEK]Холдинг Нов век АД - София25331.25
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София1863.00
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София81 840.00
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград5270.00