БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.12.2018

 
14.12.2018 - Сегмент акции Standard

Оборот: 1 851 571.78 BGN
Търгувани дружества: 23

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6S4 [GAMZA]Северкооп Гъмза Холдинг АД - София265 0001 097 100.00
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна57 704633 070.58
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София4 5007 200.00
4L4 [LAVEN]Лавена АД - Шумен4 07015 067.14
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София3 94027 501.20
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен2 38027 370.00
GR6 Градус АД - Стара Загора2 1653 557.10
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София1 53710 268.70
0EA Елана агрокредит АД - София1 5001 740.00
AO0 БГ Агро АД - Варна1 3502 242.35
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов9935 362.20
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София420663.60
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София265275.60
3ZL [ZLP]Златни пясъци АД - Варна230496.80
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София2021 757.40
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол200968.00
4HI [HYDRO]Хидроизомат АД - София200280.00
0SP Спиди АД - София1004 440.00
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна652 442.96
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София479 400.00
BSO Българска фондова борса АД - София45249.75
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1028.40
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище290.00