БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 25.06.2019

 
25.06.2019 - Сегмент акции Standard

Оборот: 107 364.71 BGN
Търгувани дружества: 17