БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.01.2018

 
22.01.2018 - Сегмент акции Standard

Оборот: 386 191.40 BGN
Търгувани дружества: 24

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
0EA Елана агрокредит АД - София204 100275 535.00
SKK Сирма груп холдинг АД - София51 75653 619.22
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София19 4007 430.20
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София1 5203 157.04
SL9 [ELTOS]Спарки-Елтос АД - Ловеч1 210329.12
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София1 1409 238.56
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София1 0708 472.26
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол1 0185 513.49
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1 0004 900.00
6S4 [GAMZA]Северкооп Гъмза Холдинг АД - София9582 976.51
5BN [BACB]Българо-американска кредитна банка АД - София7955 331.27
3TV [TOPL]Топливо АД - София5872 371.48
5BP [BOARD]Билборд АД - София20096.40
5CP Тексим банк АД - София200560.00
3ZL [ZLP]Златни пясъци АД - Варна171598.50
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София631 846.97
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София50382.50
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище281 738.49
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна25852.60
A4L Алтерко АД - София1940.66
4F8 [FORM]Формопласт АД - Кърджали1577.49
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна9801.00
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград6317.50
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София55.15