БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.12.2019

 
13.12.2019 - Сегмент акции Standard

Оборот: 185 882.53 BGN
Търгувани дружества: 18