БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.06.2018

 
20.06.2018 - Сегмент акции Standard

Оборот: 154 655.06 BGN
Търгувани дружества: 26

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София110 000105 050.00
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София3 6265 710.95
5BR [BRP]Параходство Българско речно плаване АД - Русе2 9001 914.00
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов9154 004.96
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София626897.68
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София3002 145.00
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък2571 888.95
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София227624.02
6SOP София комерс - заложни къщи АД - София1951 014.00
5PET [PET]Петрол АД - Ловеч116103.24
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград1004 500.00
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна1001 110.00
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София71259.86
5MR [MOMKR]Момина крепост АД - Велико Търново48144.00
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София4022.40
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол30157.50
0SP Спиди АД - София301 218.00
6A9 [AFH]Фаворит Холд АД - София2550.00
6N3 [HNVEK]Холдинг Нов век АД - София25350.00
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София25205.00
4F8 [FORM]Формопласт АД - Кърджали20105.00
EHN Синтетика АД - София10420.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище9513.00
1CZ Чез Електро България АД - София122 000.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София17.50
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София1240.00