БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.04.2019

 
18.04.2019 - Сегмент акции Standard

Оборот: 241 082.58 BGN
Търгувани дружества: 22

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6R2 [HRZ]Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София37 70070 122.00
5CP Тексим банк АД - София25 00069 500.00
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София4 84713 620.07
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище1 52865 390.76
GR6 Градус АД - Стара Загора1 0721 886.72
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София8598 397.58
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София7351 980.83
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София6002 220.00
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София500500.00
52E [ELHIM]Елхим Искра АД - Пазарджик500480.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София113812.24
BSO Българска фондова борса АД - София100530.00
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък90675.00
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна501 998.00
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София4585.50
EHN Синтетика АД - София251 050.00
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София2523.88
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград16345.60
6R1 [RAZHL]Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София1021.00
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна10730.00
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София311.40
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София3702.00