БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.08.2019

 
22.08.2019 - Сегмент акции Standard

Оборот: 196 596.42 BGN
Търгувани дружества: 20

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София34 38067 041.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София6 13731 310.97
A4L Алтерко АД - София5 29115 195.75
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък3 80527 057.36
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София1 1283 573.50
GR6 Градус АД - Стара Загора1 0801 833.84
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1 0282 718.03
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София4924 833.90
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище41517 270.64
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна2582 296.46
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София20044.80
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол170812.60
0EA Елана агрокредит АД - София123140.22
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София114264.48
BSO Българска фондова борса АД - София100535.00
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна833 198.32
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София6714 567.94
6N3 [HNVEK]Холдинг Нов век АД - София37569.80
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна302 025.00
0SP Спиди АД - София271 306.80