БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.09.2023

 
27.09.2023 - Сегмент акции Premium

Оборот: 197 533.29 BGN
Търгувани дружества: 9