БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.12.2019

 
13.12.2019 - Сегмент акции Premium

Оборот: 75 131.53 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3JR [SFARM]Софарма АД - София15 47053 356.03
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София3 5605 354.24
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София2 4753 960.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1 77511 184.28
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица1991 276.98