БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.04.2019

 
18.04.2019 - Сегмент акции Premium

Оборот: 114 255.42 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SKK Сирма груп холдинг АД - София112 88878 457.16
3JR [SFARM]Софарма АД - София4 47315 431.85
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София4 1707 464.30
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София2 99510 476.51
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 6002 425.60