БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.08.2019

 
22.08.2019 - Сегмент акции Premium

Оборот: 87 690.18 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SKK Сирма груп холдинг АД - София111 70075 397.50
3JR [SFARM]Софарма АД - София1 0913 619.94
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София9501 655.85
5MB [MONBAT]Монбат АД - София9476 179.18
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София360568.80
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София83268.92