БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.03.2020

 
27.03.2020 - Сегмент акции Premium

Оборот: 112 706.01 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София36 41636 051.84
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София19 47219 004.67
SKK Сирма груп холдинг АД - София14 6505 640.25
3JR [SFARM]Софарма АД - София11 85034 471.65
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София5 4069 449.69
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1 9778 087.91