БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.06.2018

 
20.06.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 75 139.67 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София20 09345 651.30
3JR [SFARM]Софарма АД - София5 04621 405.13
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София1 0673 796.39
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 0001 775.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица1771 283.25
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1441 228.61