БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.06.2021

 
17.06.2021 - Сегмент акции Premium

Оборот: 72 584.59 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
CHIM Химимпорт АД - София9 4808 143.32
SFA Софарма АД - София7 55027 474.45
CCB Централна кооперативна банка АД - София3 1553 016.18
MONB Монбат АД - София2 99317 898.14
KBG Корадо България АД - Стражица2 00016 000.00
SGH Сирма груп холдинг АД - София10052.50