БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.09.2017

 
20.09.2017 - Сегмент акции Premium

Оборот: 163 044.60 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3JR [SFARM]Софарма АД - София26 113112 808.16
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София15 95928 295.31
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София7 13112 629.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София7418 109.50
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София2251 202.63