БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.09.2021

 
21.09.2021 - Сегмент акции Premium

Оборот: 100 735.60 BGN
Търгувани дружества: 6