БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.05.2020

 
29.05.2020 - Сегмент акции Premium

Оборот: 163 056.15 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5MB [MONBAT]Монбат АД - София38 676130 531.50
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София10 55511 314.96
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София9 50010 089.00
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София1 2673 498.19
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица9305 254.50
3JR [SFARM]Софарма АД - София8002 368.00