БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.12.2018

 
14.12.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 330 308.76 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3JR [SFARM]Софарма АД - София87 633315 478.80
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София7 79011 085.17
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица2501 794.50
5MB [MONBAT]Монбат АД - София2471 914.99
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София1035.30