БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 25.06.2019

 
25.06.2019 - Сегмент акции Premium

Оборот: 61 925.34 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София13 72823 749.44
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София7 85025 905.00
3JR [SFARM]Софарма АД - София2 7009 107.10
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София653979.50
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица3002 059.20
SKK Сирма груп холдинг АД - София180125.10