БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.08.2018

 
20.08.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 1 721.35 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SKK Сирма груп холдинг АД - София656574.00
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София250537.50
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица50360.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София21169.05
3JR [SFARM]Софарма АД - София2080.80