БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.10.2020

 
29.10.2020 - Сегмент акции Premium

Оборот: 33 701.35 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SKK Сирма груп холдинг АД - София13 1897 385.84
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица3 91022 678.00
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София1 1801 038.40
5MB [MONBAT]Монбат АД - София3371 246.90
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София300570.00
3JR [SFARM]Софарма АД - София252782.21