БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.02.2019

 
18.02.2019 - Сегмент акции Premium

Оборот: 303 451.55 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SKK Сирма груп холдинг АД - София321 700291 781.90
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София2 8824 343.17
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София2 5004 750.00
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София2951 096.81
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1971 479.67