БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.01.2018

 
22.01.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 1 579 066.30 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3JR [SFARM]Софарма АД - София262 6201 121 387.40
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София173 200401 304.40
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София15 02830 071.03
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София2 73016 240.77
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица8606 335.62
5MB [MONBAT]Монбат АД - София3483 727.08