БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.04.2018

 
23.04.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 1 094 093.59 BGN
Търгувани дружества: 7

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София420 3611 008 866.40
5MB [MONBAT]Монбат АД - София7 66468 577.47
3JR [SFARM]Софарма АД - София2 1579 050.77
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 8783 568.20
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София7943 399.91
SKK Сирма груп холдинг АД - София601592.59
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица538.25