БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.11.2017

 
20.11.2017 - Сегмент акции Premium

Оборот: 34 058.01 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София5 1008 736.30
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица2 89120 132.92
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София510861.39
3JR [SFARM]Софарма АД - София4652 009.27
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1691 832.13
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София90486.00