БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.10.2019

 
18.10.2019 - Сегмент акции Premium

Оборот: 68 469.86 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София13 32022 417.56
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София7 91723 893.51
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София7 01910 893.49
3JR [SFARM]Софарма АД - София3 25010 998.00
SKK Сирма груп холдинг АД - София332234.06
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица533.25