БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 10.08.2020

 
10.08.2020 - Сегмент акции Premium

Оборот: 3 765.16 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 1001 098.90
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София734734.00
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София5001 062.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София170533.80
3JR [SFARM]Софарма АД - София99291.26
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица845.20