БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.05.2022

 
23.05.2022 - Сегмент акции Premium

Оборот: 78 311.28 BGN
Търгувани дружества: 7