БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.01.2020

 
24.01.2020 - Сегмент акции Premium

Оборот: 99 596.80 BGN
Търгувани дружества: 7

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София44 92969 684.88
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София6 82611 208.29
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София4 77715 945.63
SKK Сирма груп холдинг АД - София1 500939.00
3JR [SFARM]Софарма АД - София3051 085.80
5MB [MONBAT]Монбат АД - София100650.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица1383.20