БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 25.02.2021

 
25.02.2021 - Сегмент акции Premium

Оборот: 45 116.90 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SFA Софарма АД - София7 96227 054.88
CHIM Химимпорт АД - София7 0446 663.62
CCB Централна кооперативна банка АД - София6 2606 510.40
MONB Монбат АД - София1 0794 827.45
FIB Първа инвестиционна банка АД - София3560.55