БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.02.2024

 
23.02.2024 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 34 814.25 BGN
Търгувани дружества: 6