БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.06.2021

 
17.06.2021 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 419.78 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
HLEV Златен лев холдинг АД - София1 390419.78