БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.04.2018

 
23.04.2018 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 561 526.16 BGN
Търгувани дружества: 7