БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 14.12.2018

 
14.12.2018 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 213 409.28 BGN
Търгувани дружества: 8