БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.11.2023

 
28.11.2023 - beam пазар

Оборот: 72 575.40 BGN
Търгувани дружества: 7

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
DRON Дронамикс Кепитъл16 57848 125.93
IMP ИмПулс I1 0791 348.75
SO Смарт органик АД - София1 00519 636.70
SIN Син Карс Индъстри АД - София1 000680.00
HRC Ейч Ар Кепитъл АД - София7411 496.82
MELI Мелифера АД : София2501 100.00
BDT Биодит АД - София130187.20