БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.08.2018

 
20.08.2018 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 846.10 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София150504.00
RA8 Инфра холдинг АД - София10030.00
ERQ [EXPAT]СЛС Имоти АДСИЦ - София2096.00
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София15214.50
SPV [SPARKY]Спарки АД - Русе11.60