БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.02.2019

 
18.02.2019 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 173 479.69 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
68A Атоменергоремонт АД - Козлодуй32 000172 800.00
6BMA [BMREIT]Фонд имоти АДСИЦ - София3 668106.37
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София100160.50
5CG [CEEP]СИИ Имоти АДСИЦ - София100145.00
5BA [BHC]Българска холдингова компания АД - София8550.32
6P1 [HPLD]Пълдин Холдинг АД - Пловдив75217.50