БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.09.2021

 
21.09.2021 - Основен пазар

Оборот: 2 678 497.49 BGN
Търгувани дружества: 40

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
DYN Национален договорен фонд Динамик130 3801 319 445.60
SPH Стара планина Холд АД - София35 215308 131.25
SFA Софарма АД - София16 87562 623.13
GTH Инвестиционна компания Галата АД - Варна16 50034 617.00
BSE Българска фондова борса АД - София14 435131 084.24
FIB Първа инвестиционна банка АД - София11 63920 356.61
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София10 44726 995.05
CCB Централна кооперативна банка АД - София9 5509 550.00
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък8 67169 368.00
GR6 Градус АД - Стара Загора8 53011 447.26
A4L Алтерко АД - София6 298122 489.80
CHIM Химимпорт АД - София5 9575 337.47
SFT Софарма трейдинг АД - София5 47027 339.06
SGH Сирма груп холдинг АД - София5 0962 435.89
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София4 61474 059.31
EAC Елана агрокредит АД - София4 5005 076.00
IHB Индустриален холдинг България АД - София4 3008 471.00
EMKA Емка АД - Севлиево3 87012 558.15
EUBG Еврохолд България АД - София3 5007 259.00
CAPM Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София3 235219 980.00
11C Илевън Кепитъл АД - София3 22136 358.65
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София3 11819 325.36
AGH Агрия груп холдинг АД - Варна1 09812 434.85
ALB Албена АД - Оброчище60519 329.75
ELHM Елхим - Искра АД - Пазарджик600510.00
AKTV Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив3502 800.00
THQM Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София2002 880.00
HIKA Индустриален капитал - холдинг АД - София200564.00
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София200452.00
SNRG Синергон холдинг АД - София14095.20
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол105693.00
SPDY Спиди АД - София858 500.00
FZLS Фазерлес АД - Силистра751 446.98
ALCM Алкомет АД - Шумен75735.00
ETR Етропал АД - Етрополе70395.50
KBG Корадо България АД - Стражица50432.50
9M7C Уеб Финанс Холдинг АД - София5090 598.20
SFI Софарма Имоти АДСИЦ - София50262.50
HVAR Холдинг Варна АД - Варна321 316.19
NEOH Неохим АД - Димитровград30744.00