БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.09.2023

 
27.09.2023 - Основен пазар

Оборот: 1 026 357.24 BGN
Търгувани дружества: 35

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SFAW Софарма АД - София56 27974 288.28
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София49 132164 100.88
SBPF Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна28 00081 200.00
SFA Софарма АД - София22 336142 771.71
PET Петрол АД - Ловеч13 1468 952.43
CHIM Химимпорт АД - София7 5505 277.45
CAPM Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София5 549427 273.00
SNRG Синергон холдинг АД - София3 9804 127.26
EAC Елана агрокредит АД - София3 9003 880.50
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София2 5885 848.88
FIB Първа инвестиционна банка АД - София2 2005 227.20
CCB Централна кооперативна банка АД - София2 1303 237.60
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък2 07822 432.01
BRF Български фонд за вземания АДСИЦ - София1 9002 698.00
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София1 84815 185.02
SFT Софарма трейдинг АД - София1 4008 703.80
MONB Монбат АД - София1 0644 476.25
SLYG Шелли груп АД - София57324 744.43
AGH Агрия груп холдинг АД - Варна50010 410.00
ZHBG Зърнени храни България АД - София44055.00
BRP Параходство Българско речно плаване АД - Русе434325.50
NEOH Неохим АД - Димитровград2075 589.00
EMKA Емка АД - Севлиево200424.00
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София1601 504.00
BSE Българска фондова борса АД - София1441 341.65
HIKA Индустриален капитал - холдинг АД - София50154.00
T57 Трейс груп холд АД - София50186.00
ETR Етропал АД - Етрополе50260.00
ALCM Алкомет АД - Шумен44336.60
TOPL Топливо АД - София31248.00
ALB Албена АД - Оброчище30798.00
YGAG Юрий Гагарин АД - Пловдив24130.80
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол1063.00
KBG Корадо България АД - Стражица1047.00
FORM Формопласт АД - Кърджали1060.00