БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 25.06.2019

 
25.06.2019 - Основен пазар

Оборот: 200 127.56 BGN
Търгувани дружества: 28

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София13 72823 749.44
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София9 50818 616.66
BPY Браво пропърти фонд АДСИЦ - София8 4268 678.78
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София7 85025 905.00
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София7 0007 000.00
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София6 70313 767.96
5BP [BOARD]Билборд АД - София4 0001 056.00
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София3 0465 625.96
3JR [SFARM]Софарма АД - София2 7009 107.10
52E [ELHIM]Елхим Искра АД - Пазарджик2 5002 345.00
A4L Алтерко АД - София1 4383 456.95
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София1 0003 000.00
GR6 Градус АД - Стара Загора8351 445.39
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София6983 944.40
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София653979.50
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София4402 888.16
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София4002 564.80
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София3501 470.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица3002 059.20
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София3002 107.80
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София23857 001.95
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София200200.00
SKK Сирма груп холдинг АД - София180125.10
4PX [GAGBT]Юрий Гагарин АД - Пловдив1001 010.00
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София90324.00
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София55154.00
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна25975.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище13569.40