БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.01.2020

 
24.01.2020 - Основен пазар

Оборот: 711 151.47 BGN
Търгувани дружества: 24

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София44 92969 684.88
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен10 90080 660.00
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София6 82611 208.29
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София4 77715 945.63
GR6 Градус АД - Стара Загора2 2003 718.00
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София1 94811 313.98
SKK Сирма груп холдинг АД - София1 500939.00
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 4003 031.00
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък1 0006 250.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София6733 394.61
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София410430.50
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол3601 584.00
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София350665.00
3JR [SFARM]Софарма АД - София3051 085.80
6SOP София комерс - заложни къщи АД - София2001 440.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище1707 002.98
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София170256.70
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София135502.20
5MB [MONBAT]Монбат АД - София100650.00
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София9088.20
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна301 170.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица1383.20
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София51 090.00
VP9A ВЕИ Проджект АД - Цапарево5488 957.50