БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.05.2022

 
23.05.2022 - Основен пазар

Оборот: 4 189 537.53 BGN
Търгувани дружества: 42

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
CGR1 КМ Грийн Енерджи Фонд АД - София1 871 8051 871.81
THQM Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София90 1001 396 459.90
ALFW Алфа България АД - София74 5008 567.50
CCB Централна кооперативна банка АД - София30 25047 613.50
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София14 27150 191.11
CHIM Химимпорт АД - София10 3079 637.05
SGH Сирма груп холдинг АД - София7 0904 998.45
IHB Индустриален холдинг България АД - София6 69014 784.90
EAC Елана агрокредит АД - София3 0003 240.00
BSPB Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна2 3952 402 721.48
MONB Монбат АД - София1 7709 848.28
AGH Агрия груп холдинг АД - Варна1 77052 988.49
TIB Телематик Интерактив България ЕООД - София1 57873 869.34
GR6 Градус АД - Стара Загора1 4001 880.20
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 1672 588.41
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София1 0897 939.90
FIB Първа инвестиционна банка АД - София1 0802 322.00
BSE Българска фондова борса АД - София94410 804.08
T57 Трейс груп холд АД - София8002 948.00
SFT Софарма трейдинг АД - София7503 282.00
ELHM Елхим - Искра АД - Пазарджик715500.50
SCOM София комерс - заложни къщи АД - София7006 720.00
HRZ Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София5001 420.00
SFA Софарма АД - София5002 200.00
BSP Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна47210 006.40
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък2902 639.00
SNRG Синергон холдинг АД - София236162.84
KBG Корадо България АД - Стражица2351 692.00
EMKA Емка АД - Севлиево200792.00
NGAZ Проучване и добив на нефт и газ АД - София2001 400.00
SFI Софарма Имоти АДСИЦ - София2001 620.00
TOPL Топливо АД - София200500.00
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол1751 225.00
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София1682 150.74
HVAR Холдинг Варна АД - Варна1606 880.00
SBPF Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна150421.95
NEOH Неохим АД - Димитровград1488 104.92
SPH Стара планина Холд АД - София1251 287.88
FZLS Фазерлес АД - Силистра1002 200.00
A4L Алтерко АД - София38691.30
ALB Албена АД - Оброчище351 015.00
ITFA Ай Ти Еф Груп АД - София3027 351.63