БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.06.2021

 
17.06.2021 - Основен пазар

Оборот: 577 554.62 BGN
Търгувани дружества: 38

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
GLDX Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София11 10021 178.80
BPF Браво пропърти фонд АДСИЦ - София11 08012 409.60
CHIM Химимпорт АД - София9 4808 143.32
IHB Индустриален холдинг България АД - София9 00011 430.00
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София8 69120 875.78
EUBG Еврохолд България АД - София8 00020 480.00
SFI Софарма Имоти АДСИЦ - София7 98445 045.73
ALCM Алкомет АД - Шумен7 82571 794.38
SFA Софарма АД - София7 55027 474.45
EMKA Емка АД - Севлиево4 90015 689.80
FPP ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София4 7003 999.70
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София3 85753 755.01
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София3 44319 921.20
SFT Софарма трейдинг АД - София3 20016 480.00
CCB Централна кооперативна банка АД - София3 1553 016.18
MONB Монбат АД - София2 99317 898.14
KBG Корадо България АД - Стражица2 00016 000.00
SPH Стара планина Холд АД - София1 80013 140.00
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 8003 645.00
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък1 60012 160.00
A4L Алтерко АД - София1 50126 250.99
HIKA Индустриален капитал - холдинг АД - София5371 514.34
AGH Агрия груп холдинг АД - Варна3032 999.40
THQM Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София2503 550.00
NGAZ Проучване и добив на нефт и газ АД - София206685.98
SBPF Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна100266.00
ALB Албена АД - Оброчище1003 210.00
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол100570.00
ELHM Елхим - Искра АД - Пазарджик10076.00
SGH Сирма груп холдинг АД - София10052.50
HNVK Холдинг Нов век АД - София751 275.00
SPDY Спиди АД - София675 394.44
CEZD ЧЕЗ Разпределение България АД - София6016 800.00
0FDE Финанс Директ АД - София5098 193.35
FZLS Фазерлес АД - Силистра28588.00
NEOH Неохим АД - Димитровград8206.40
ODES Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна3345.00
8AVA Астерион България АД - София11 040.15