БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.08.2018

 
20.08.2018 - Основен пазар

Оборот: 3 332 534.46 BGN
Търгувани дружества: 24

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград35 0001 526 000.00
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София15 54532 022.70
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София4 7069 223.76
GR6 Градус АД - Стара Загора2 5804 564.02
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов2 0009 320.00
52E [ELHIM]Елхим Искра АД - Пазарджик1 4901 659.86
1BKA Ай ти софт ЕАД - София1 2501 265 822.50
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София1 1081 235.42
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София970310.40
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София8205 286.54
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив7503 120.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София6814 835.10
SKK Сирма груп холдинг АД - София656574.00
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол3811 905.00
P0W1 Пауър Лоджистикс ЕАД - Етрополе330332 705.67
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София250537.50
GC0N Джи Пи Ес контрол ЕАД - София141127 647.44
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София100730.00
4L4 [LAVEN]Лавена АД - Шумен100400.00
0SP Спиди АД - София823 657.20
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица50360.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София21169.05
3JR [SFARM]Софарма АД - София2080.80
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище7367.50