Грейт лък АД-София (GRLK) Вътрешна информация по чл.148б от ЗППЦК. Пълният текст на новината можете да... още
 Онлайн продажбите заемат дял от 2,5 процента в БВП на България Онлайн продажбите към крайни потребители в... още
 Крепежни изделия АД-Пловдив (KREP) Крепежни изделия АД-Пловдив представи тримесечен отчет за Четвърто... още
 Немска компания заяви намерение за сериозна инвестиция в Стара Загора Немска компания за производство на... още
 Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (SLB) Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг представи тримесечен отчет за... още
 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление за вписано в търговски регистър на Федерална... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
28.01: ДРП АД - Баните
29.01: Комекс АД - Каспичан
30.01: Винекс Преслав АД - Велики Преслав
30.01: МТБ Еврокапитал АД - София
31.01: Аврора К АД - Стара Загора
31.01: Балканфарма Дупница АД - Дупница
31.01: Буря АД - София
31.01: Българска мебелна компания-холдинг АД - Добрич
31.01: Златни пясъци АД - Варна
31.01: Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД - Благоевград
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
 
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София