Мак АД-Габрово (MAK) На проведено редовно ОСА от 26.05.2022 г. на Мак АД-Габрово (MAK) са взети следните... още
 Българските банки ще спазват европейски правила за преструктуриране от 2024 г. От 1 януари 2024 г.... още
 Илевън Кепитъл АД-София (11C) Илевън Кепитъл АД-София (11C) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч.... още
 Булгарплод-София АД-София (BULA) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от... още
 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (INVE) Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (INVE) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от... още
 235 Холдингс АД-София (235H) 235 Холдингс АД-София (235H) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.30 ч. в... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
29.05: Гранд Банско Спа Хотел АД - София
30.05: Вая-7 Холдинг (Европейско дружество) АД - Бургас
30.05: Грамекс АД - София
30.05: Братя Станеви груп АД - София
30.05: Артекс Инженеринг АД - София
30.05: Випом-инвест АД - София
30.05: АТП Бухово АД - София
30.05: Българска захар АД - Долна Митрополия
30.05: Верея пласт АД - Стара Загора
30.05: Белотекс-95 АД - Златоград
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  01.06: Ден на детето
06.06: 143 години от откриването на Българска народна банка
07.06: 35 години от полета на Втория български космонавт - Ал.Александров
10.06: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
11.06: Професионален празник на икономистите в България
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
01.07: 25 г. Валутен борд в България
05.07: 23 г. от деноминирането на българския лев
15.07: 28 години ЧПГ Банкер
04.09: 48 г. българска ядрена енергетика
06.09: 6 септември - официален празник
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София