ЧЕЗ Разпределение България съобщи, че консолидираната му нетна печалба е паднала до 30 млн. лв. за деветте... още
 Биоиасис АД-София (BIOA) През месец ноември 2021 г. Биоиасис АД не е извършвало обратно изкупуване на... още
 "Топлофикация Перник" се трансформира от въглища към газ и биогорива "Голямата инвестиция, върху която... още
 Австрийската транспортна компания "Гебрюдер Вайс" придоби окончателно "Ренус България" Доставчикът на... още
 Горивата и строителните материали утроиха загубата на "Синергон холдинг" Увеличава се консолидираната загуба... още
 Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
02.12: Авионамс АД - Пловдив
02.12: Златни пясъци АД - Варна
02.12: Телб инвест АД - Враца
03.12: Балканкар - Георги Михайлов АД - Кнежа
03.12: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София
03.12: Ремел АД - Елена
03.12: Круни 95 АД - Балчик [Ликвидация]
03.12: Магнолия клуб АД - Добрич
03.12: Хидростройкомплект 97 АД - Хърлец
04.12: Кариера Драгоево АД - Лозево
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
 
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София