ТЕЦ "Бобов дол" осъди държавата за 3.5 млн. лева ТЕЦ "Бобов дол", който се свързва с бизнесмена Христо... още
 Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) Поради липса на кворум, свиканото за 30.06.2022 г. редовно ОСА на... още
 Министерството на финансите, Bulgaria/4 Gov 20230709 (BLKS) На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18,... още
 Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (HBGF) На проведено на 30.06.2022 г. редовно ОСА на Ейч... още
 Родна Земя Холдинг АД-София (HRZ) На проведено на 04.07.2022 г. редовно ОСА на Родна Земя Холдинг АД-Добрич... още
 Българска фондова борса АД-София (BSE) На проведено на 30.06.2022 г. редовно ОСА на Българска фондова борса... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
06.07: Велде България АД - Троян
06.07: Контактни Елементи-99 АД - Зверино
06.07: Свилоза 2000 АД - Свищов
06.07: Димана АД - Харманли
07.07: Алмар сийфуд АД - Бургас
07.07: Глория Фуудс АД - София
07.07: Асарел-Медет АД - Панагюрище
07.07: Атлантик АД - Бургас
07.07: Зенит Имоти АДСИЦ - Пловдив
07.07: Импрегнация 2000 АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  15.07: 28 години ЧПГ Банкер
04.09: 48 г. българска ядрена енергетика
06.09: 6 септември - официален празник
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София