Кратък фирмен профил

ТК ХОЛД АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №140
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121657705
Капитал (лв.): 8 539 384
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.09.2022 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 

30.01.2023

ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 59   стр.    
02.03.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
30.01.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
04.01.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) Считано от 03.01.2023 г. работата с...
29.11.2022: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
28.10.2022: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
14.10.2022: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) В Агенция по вписванията са вписани...
10.10.2022: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) Уведомление относно вписване в...
06.10.2022: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) На проведено на 05.10.2022 г. извънредно...
21.09.2022: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) Поради липса на кворум, свиканото за...
29.08.2022: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 551 пъти
[2016: 2 271, 2015: 332, 2014: 128, 2013: 257, 2012: 788, 2011: 509, ... ]