Кратък фирмен профил

Екип-98 Холдинг АД - София


Контакти

София, 1712
бул."Александър Малинов" No 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659873
Капитал (лв.): 780 004
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2022 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 

28.11.2022

Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ АД е постъпила следната...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
28.11.2022: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ АД е постъпила следната...
29.09.2022: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
29.08.2022: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
26.08.2022: В БФБ АД е постъпило уведомление относно извършено лихвено...
26.08.2022: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
15.08.2022: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
12.08.2022: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
12.08.2022: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) На основание чл. 78, ал. 2 във...
12.08.2022: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
12.08.2022: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 720 пъти
[2016: 1 846, 2015: 105, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 233, 2011: 132, ... ]