Кратък фирмен профил

ТК ХОЛД АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Горица № 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121657705
Капитал (лв.): 8 539 384
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.06.2023  Предстоящо - 28.06.2024 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 

29.08.2022

ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 62   стр.    
31.05.2024: ТК-ХОЛД АД (TCH) ТК-ХОЛД АД представи тримесечен консолидиран...
22.05.2024: ТК-ХОЛД АД (TCH) ТК-ХОЛД АД (TCH) свиква редовно ОСА на...
30.04.2024: ТК-ХОЛД АД (TCH) ТК-ХОЛД АД представи тримесечен отчет за Първо...
29.04.2024: ТК-ХОЛД АД (TCH) ТК-ХОЛД АД публикува Годишен консолидиран...
28.03.2024: ТК-ХОЛД АД (TCH) ТК-ХОЛД АД публикува Годишен финансов отчет за...
01.03.2024: ТК-ХОЛД АД (TCH) ТК-ХОЛД АД представи тримесечен консолидиран...
30.01.2024: ТК-ХОЛД АД (TCH) ТК-ХОЛД АД представи тримесечен отчет за...
12.01.2024: БФБ прекратява регистрацията на акциите на „Прайм Пропърти...
29.11.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
20.11.2023: Нетните оперативни доходи растат и движат нагоре печалбата на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 488 пъти
[2024: 630, ... ]