Кратък фирмен профил

Екип-98 Холдинг АД - София


Контакти

София, 1712
бул."Александър Малинов" No 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659873
Капитал (лв.): 796 213
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 03.01.2024  Предстоящо - 20.06.2024 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 

12.08.2022

Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
22.05.2024: Екип-98 Холдинг АД (HEKB) В БФБ АД е постъпило уведомление по...
22.05.2024: Екип-98 Холдинг АД (HEKB) Считано от 21.05.2024 г. се...
21.05.2024: Екип-98 Холдинг АД (HEKI) Екип-98 Холдинг АД свиква редовно ОСА...
15.05.2024: Екип-98 Холдинг АД (HEKB) Във връзка с настъпване на лихвено...
28.03.2024: Екип-98 Холдинг АД (HEKB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
22.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
19.03.2024: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
26.01.2024: Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI) На проведено на 18.01.2024 г....
25.01.2024: Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI) На проведено на 18.01.2024 г....
10.01.2024: Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI) Поради липса на кворум,...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 533 пъти
[2024: 372, ... ]