Кратък фирмен профил

Трансинвестмънт АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131478818
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2023  Предстоящо - 28.06.2024 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа, в покупка, придобиване или управление на вземания и съвкупности, включително динамични съвкупности от вземания по потребителски кредити както и всяка друга дейност свързана с инвестирането във вземания или съвкупности от вземания и позволена съгласно приложимото законодателство.
 

19.02.2021

Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) На проведено извънредно ОСА...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
17.05.2024: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) Трансинвестмънт АДСИЦ-София...
03.07.2023: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) На проведено на 30.06.2023...
03.07.2023: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) На проведено на 30.06.2023...
19.05.2023: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) Трансинвестмънт АДСИЦ-София...
01.07.2022: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) На проведено на 30.06.2022...
01.07.2022: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) На проведено на 30.06.2022...
17.05.2022: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) Трансинвестмънт АДСИЦ-София...
20.12.2021: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) На проведено извънредно ОСА...
08.11.2021: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) Трансинвестмънт АДСИЦ-София...
01.07.2021: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) На проведено на 30.06.2021...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 799 пъти
[2024: 226, ... ]