Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 22 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 12 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 495 (2019)
ДМА (хил. лв.): 223 (2019)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

23.11.2020

Четири общински дружества отчитат загуба за 9-месечието на годината Четири от деветте общински дружества във В. Търново отчитат загуби в размер на 464 000 лв. за 9-месечието на годината. Най-големи са загубите на Комплексния онкологичен център – 388 000 лв., следван от Общинската туристическа агенция “Царевград Търнов” с 33 000 лв., “Инвестстрой-92” с 26 000 лв. и “Организация на движението, паркинги и гаражи”, отчело загуба в размер на 17 000 лв. Останалите пет дружества са реализирали печалба в размер от 110 000 лв., като най-голяма е на Центъра за психично здраве – 85 000 лв., “Обредни дейности” – 13 000 лв., и Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” с 10 000 лв. Центърът за рехабилитация и спортна медицина и Центърът за кожни заболявания са на плюс с по 1000 лв. Така обобщеният консолидиран резултат на общинските търговски дружества е отрицателен и е в размер на минус 354 000 лв. За сравнение през аналогичния период на предходната година е бил в размер на 54 000 лв. Според информацията от местаната администрация обявяването на извънредно положение и рестрикциите, утвърдени със съответни заповеди, са оказали сериозно влияние върху дейността на търговските дружества. Относно медицинските дружества резултатите им силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Министерството на здравеопазването и се определя по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки, по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи по клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби.

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Организация на движението, паркинги и гаражи ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.11.2020: Четири общински дружества отчитат загуба за 9-месечието на...
23.09.2020: Общинските дружества са на минус с 449 000 лв. за първото...
20.05.2020: 124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново...
28.11.2019: 199 000 лева е печалбата на общинските дружества 199 000 лв. е...
22.08.2019: С 39 000 лв. намаляват приходите в търновските общински...
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 682 пъти
[2016: 2 337, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]