Кратък фирмен профил

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ


Контакти

Ковачево-СЗ, 6260
община Раднево
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123531939
Капитал (лв.): 687 631 610
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.02.2009 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейниост в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестационна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върxу изобретения, търговски мерки и промишлени образци, ноу xау и други обекти на интелектуалната собственост, както и други обекти на интелетуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, а когато се изисква издаване на разрешение или лиценз, след получаване на разрешението или лиценза.
 

16.11.2020

ГЕРБ предлага отпадане на сделките за студен резерв В миналото...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 87   стр.    
14.12.2020: Разходите за парникови газове дърпат „ТЕЦ Марица изток 2”...
16.11.2020: ГЕРБ предлага отпадане на сделките за студен резерв В миналото...
20.08.2020: ТЕЦ "Марица изток 2" вече може да разпалва пет от блоковете си с...
18.08.2020: ТЕЦ "Марица 3" започва съкращения заради орязването на студения...
10.08.2020: Българските държавни енергийни дружества АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и...
07.08.2020: Държавната енергетика и военни заводи на печалба и в...
06.08.2020: Държавните компании отчитат срив в продажбите на ток заради...
20.07.2020: До либерализиране на енергийния пазар: Парите за студен резерв -...
02.07.2020: КЕВР обяви цените на тока и парното за идните 12 месеца...
21.05.2020: Почти 1 млрд. лв. струва "спасяването" на ТЕЦ "Марица-изток 2"...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 849 пъти
[2016: 1 710, 2015: 365, 2014: 274, 2013: 548, 2012: 1 085, 2011: 996, ... ]