Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 22 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 12 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 495 (2019)
ДМА (хил. лв.): 223 (2019)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

23.09.2020

Общинските дружества са на минус с 449 000 лв. за първото шестмесечие Общинските дружества във В. Търново отчитат сериозна загуба за първото шестмесечие на годината. Обобщеният консолидиран финансов резултат от дейността им е отрицателен и е в размер на 449 000 лв. За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 85 000 лв., показва отчетът на местната администрация. Само четири от деветте дружества, в които Общината е едноличен собственик на капитала, са реализирали печалба в размер на 57 000 лв. Най-голяма е на Центъра за психично здраве 45 000 лв., следван от Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” – 10 000 лв., Центъра за кожно-венерически заболявания – 1000 лв. и Медицинския център за спортна медицина и рехабилитация – 1000 лв. Останалите пет общински дружества отчитат загуба от 506 000 лв. За сравнение за същия период на 2019 г. с отрицателен резултат е било само едно дръжество. Най-голяма загуба има Комплексният онкологичен център – 374 000 лв., “Царевград Търнов” – 94 000 лв., Организация на движението, паркинги и гаражи също отчита загуба в размер на 26 000 лв. Общинската фирма “Обредни дейности” отчита загуби от 9000 лв., а “Инвестстрой-92” – 3000 лв. От местната администрация посочват, че влияние върху финансовото състояние на общинските дружества оказва и кризата с COVID-19 както върху приходите, така и върху разходите. Относно медицинските търговски дружества влияние оказва и начинът на финансиране, което е в приоритета на държавата, респективно на Министерството на здравеопазването, което е по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки, по които имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи от клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.11.2020: Четири общински дружества отчитат загуба за 9-месечието на...
23.09.2020: Общинските дружества са на минус с 449 000 лв. за първото...
20.05.2020: 124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново...
28.11.2019: 199 000 лева е печалбата на общинските дружества 199 000 лв. е...
22.08.2019: С 39 000 лв. намаляват приходите в търновските общински...
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 681 пъти
[2016: 2 336, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]