Кратък фирмен профил

Делта кредит АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175145295
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.09.2020 
Предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 

16.09.2020

Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Уведомление по чл. 19, пар. 3 от...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 37   стр.    
26.11.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Уведомление по Регламент (ЕС)...
20.11.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Уведомление относно проведено...
06.11.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ публикува...
05.11.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) В изпълнение на целите по втора...
02.11.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Делта кредит АДСИЦ-София...
02.11.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ публикува...
02.11.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ-София ...
26.10.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта Кредит АДСИЦ издаде емисия...
23.10.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) На 22 октомври 2020 г. Делта...
16.10.2020: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Съветът на директорите на Делта...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 478 пъти
[2016: 1 076, 2015: 123, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 381, 2011: 191, ... ]