Кратък фирмен профил

Мак АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
бул. Трети март N 9, п.к. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 817059257
Капитал (лв.): 404 721
 
 
 

Отрасъл: Производство на памучни и тип памучни тъкани
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.04.2020  Предстоящо - 26.11.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с памучни и памучен тип прежди, тъкани и изделия от тях
 

11.09.2020

Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи тримесечен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
19.10.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи копие от...
19.10.2020: Мак АД-Габрово (4MK) В БФБ АД са постъпили материали за...
11.09.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи тримесечен...
27.07.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи тримесечен отчет...
12.06.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово публикува Годишен...
26.05.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи тримесечен...
13.05.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Уведомление за вписване в Търговския...
04.05.2020: Мак АД-Габрово (4MK) С настоящето МАК АД уведомява за промени в...
04.05.2020: Мак АД-Габрово (4MK) На проведено редовно ОСА от 30.04.2020 г....
29.04.2020: Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово представи тримесечен отчет...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 976 пъти
[2016: 1 208, 2015: 370, 2014: 187, 2013: 375, 2012: 815, 2011: 569, ... ]