Кратък фирмен профил

Химимпорт АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000627519
Капитал (лв.): 239 646 267
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всякакви други стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги
 

09.09.2020

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 350   стр.    
05.10.2020: Химимпорт АД-София (6C4) На проведено редовно ОСА от 30.09.2020...
01.10.2020: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
01.10.2020: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
01.10.2020: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
01.10.2020: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
09.09.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.09.2020: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
01.09.2020: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи копие от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 030 пъти
[2016: 3 015, 2015: 811, 2014: 458, 2013: 917, 2012: 2 159, 2011: 1 531, ... ]