Кратък фирмен профил

Чез Електро България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк БЦ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175133827
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Прeнос на електроенергия Публично дружество
Общи събрания: Последно - 29.07.2020  Предстоящо - 05.11.2020 
Предмет на дейност: Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия и всяка друга дейност, незабранена от закона и/или лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.
 

04.09.2020

Дружества на ЧЕЗ в България успешно преминаха втори надзорен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 43   стр.    
02.10.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
02.10.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) В БФБ АД са постъпили...
04.09.2020: Дружества на ЧЕЗ в България успешно преминаха втори надзорен...
17.08.2020: ЧЕЗ ЕСКО изгради покривна фотоволтаична система за клиент на ЧЕЗ...
31.07.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) На проведено редовно ОСА от...
30.07.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
22.06.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
22.06.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) В БФБ АД са постъпили...
17.06.2020: Комисията за конкуренцията глоби дружества на ЧЕЗ с близо 5 млн....
17.06.2020: КЗК глоби ЧЕЗ заради отказ да работи с конкретна фирма за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 823 пъти
[2016: 1 702, 2015: 190, 2014: 158, 2013: 316, 2012: 776, 2011: 524, ... ]