Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 22 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 12 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 495 (2019)
ДМА (хил. лв.): 223 (2019)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

20.05.2020

124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново за 2019 г. 124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново за 2019 г. Осем от тях са с положителен финансов резултат, като само Комплексният онкологичен център отчита загуба от 402 000 лв. Причината е, че финансовите резултати на медицинските търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на държавата, респективно на Министерството на здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки, по които дружествата имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи по клиничните пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което неразплатените извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. Най-голяма печалба за миналата година отчитат “Царевград Търнов” от 63 000 лв. и “Организация на движението, паркинги и гаражи” – 26 000 лв. С по 13 000 лв. печалба са “Обредни дейности” и Центърът за психично здраве. “Инвестстрой-92” е на плюс с 4000 лв., по 2000 лв. отчитат Центърът за рехабилитация и спортна медицина и Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман”. Резултатът за 2019 г. на Центъра за кожно-венерически заболявания е 1000 лв. За първото тримесечие на 2020 г. общинските дружества отчитат консолидиран финансов резултат от минус 210 000 лв. За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил положителен и в размер на 41 000 лв. Пет от деветте търговски дружества тази година са реализирали печалба на обща стойност 33 000 лв., а четири приключват с отрицателен резултат. Комплексният онкологичен център отчита загуба от 167 000 лв., “Царевград Търнов” е на минус с 57 000 лв. заради прекъсване на туристическата дейност и анулиране на всички резервации и посещения на туристи. “Организация на движението, паркинги и гаражи” отчита загуби от 13 000 лв., а “Инвестстрой-92” – 6000 лв. Общият резултат за тримесечието и понесените тежки загуби са пряко свързани с извънредното положение в страната заради коронавируса, отчитат от местната администрация.

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Организация на движението, паркинги и гаражи ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.11.2020: Четири общински дружества отчитат загуба за 9-месечието на...
23.09.2020: Общинските дружества са на минус с 449 000 лв. за първото...
20.05.2020: 124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново...
28.11.2019: 199 000 лева е печалбата на общинските дружества 199 000 лв. е...
22.08.2019: С 39 000 лв. намаляват приходите в търновските общински...
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 665 пъти
[2016: 2 320, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]