Кратък фирмен профил

Химимпорт АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000627519
Капитал (лв.): 239 646 267
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.08.2019 
Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всякакви други стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги
 

17.03.2020

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 346   стр.    
01.04.2020: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
01.04.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
31.03.2020: Химимпорт АД-София (6C4) Уведомление за отлагане публикуването...
31.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
30.03.2020: Химимпорт АД-София (6C4) Уведомления по Регламент 596,...
27.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
26.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
25.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
24.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
24.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 680 пъти
[2016: 2 665, 2015: 811, 2014: 458, 2013: 917, 2012: 2 159, 2011: 1 531, ... ]