Кратък фирмен профил

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Стефан Пешев 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126722797
Капитал (лв.): 1 809 740
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.12.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
 

03.12.2019

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) В БФБ АД са постъпили...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
04.01.2021: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) На проведено извънредно...
08.12.2020: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (6F4) В БФБ АД са постъпили...
02.12.2020: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) Форуком Фонд Имоти...
06.10.2020: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) На проведено на...
01.10.2020: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) На проведено редовно ОСА...
15.09.2020: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) В БФБ АД са постъпили...
01.09.2020: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) В БФБ АД са постъпили...
06.02.2020: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) На проведено извънредно...
05.02.2020: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) На проведено извънредно...
17.12.2019: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 267 пъти
[2016: 800, 2015: 111, 2014: 86, 2013: 172, 2012: 357, 2011: 209, ... ]