Кратък фирмен профил

Корадо България АД - Стражица


Контакти

Стражица, 5150
ул. Гладстон 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814190902
Капитал (лв.): 13 168 614
 
 
 

Отрасъл: Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.09.2019 
Предмет на дейност: Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника, външно- и вътрешнотърговска дейност във всичките им разновидности, вътрешен и международен транспорт, представителство и агентство, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

11.09.2019

VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
03.02.2020: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Прес-съобщение от...
31.01.2020: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД-Стражица...
19.12.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Съгласно приет Проект за...
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
03.12.2019: VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с...
14.11.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД-Стражица ...
31.10.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България, чието Общо...
31.10.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД-Стражица ...
14.10.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) На 11.10.2019 г....
08.10.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) На 03.10.2019 г. в Търговския...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 983 пъти
[2016: 1 862, 2015: 394, 2014: 104, 2013: 209, 2012: 624, 2011: 451, ... ]