Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 22 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 12 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 495 (2019)
ДМА (хил. лв.): 223 (2019)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

22.08.2019

С 39 000 лв. намаляват приходите в търновските общински дружества 85 000 лв. е консолидираният финансов резултат за 6-месечието на 2019 г. на общинските търговски дружества. Приходите намаляват с 39 000 лв. спрямо предходната година, когато за същия период са отчетени 124 000 лв. За полугодието осем от деветте търговски дружества са реализирали печалба на обща стойност 128 000 лв., като само Комплексният онкологичен център е с отрицателен резултат от 43 000 лв. Като причина в отчета е посочено, че медицинските дружества силно се влияят от начина на финансиране, определен от Министерство на здравеопазването, а средствата се изчисляват по специфична методика за държавната субсидия. Приходите зависят и от остойностяването на клиничните пътеки, по които медицинските заведения имат сключени договори с РЗОК. За полугодието най-голяма печалба от 49 000 лв. отчита Центърът за психично здраве, следван от Общинската туристическа агенция “Царевград Търнов” с 27 000 лв. и “Обредни дейности” с 22 000 лв. “Организация на движението, паркинги и гаражи” е на плюс с 14 000 лв., Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” с 9000 лв., Центърът за кожно-венерически заболявания с 3000 лв., а “Инвестстрой 92” и Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина отчитат печалба по 2000 лева. Общо 437 души работят в деветте общински търговски дружества, като най-високата средна годишна заплата е в Центъра за психично заболяване – 1368 лв., и в Центъра за рехабилитация и спортна медицина – 1340 лв. Средното възнаграждение в ОДПГ е 819 лв., в “Обредни дейности” – 939 лв., а в “Инвестстрой 92” – 992 лв.

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.11.2020: Четири общински дружества отчитат загуба за 9-месечието на...
23.09.2020: Общинските дружества са на минус с 449 000 лв. за първото...
20.05.2020: 124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново...
28.11.2019: 199 000 лева е печалбата на общинските дружества 199 000 лв. е...
22.08.2019: С 39 000 лв. намаляват приходите в търновските общински...
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 667 пъти
[2016: 2 322, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]