Кратък фирмен профил

Никотиана БТ Холдинг АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Княгина Клементина 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121651929
Капитал (лв.): 1 800 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и на други права върху интелектуалната собственост, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, инвестиционна, инженерингова и научно - развойна дейност, откриване на свои представителства, филиали и клонове, извършване на сделки от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, обучение за професионална квалификация, всякакъв вид дейности, незабранени от законите на република България.
 

01.07.2019

Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) Уведомление за постъпило...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
29.10.2019: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) Никотиана БТ Холдинг...
02.09.2019: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) Никотиана БТ Холдинг...
30.07.2019: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) Никотиана БТ Холдинг...
12.07.2019: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) Уведомление за сключена...
09.07.2019: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) Уведомление във връзка с...
02.07.2019: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) На проведено редовно ОСА от...
01.07.2019: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) Уведомление за постъпило...
19.06.2019: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) Никотиана БТ Холдинг...
03.06.2019: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) В БФБ АД са постъпили...
03.06.2019: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) Никотиана БТ Холдинг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 715 пъти
[2016: 595, 2015: 167, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 409, 2011: 319, ... ]