Кратък фирмен профил

ВЕИ Проджект АД - Цапарево


Контакти

Цапарево, 2834
община Струмяни
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200270948
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.07.2019 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, посредничество, производство на енергия от възстановяеми енергийни източници, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.
 

20.06.2019

ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) В БФБ АД са постъпили материали...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
13.08.2019: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) В БФБ АД е постъпил доклад по...
30.07.2019: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) ВЕИ проджект АД-Цапарево ...
30.07.2019: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) ВЕИ проджект АД-Цапарево...
24.07.2019: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) На проведено ОСO от 22.07.2019...
08.07.2019: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) Поради липса на кворум,...
20.06.2019: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) В БФБ АД са постъпили материали...
06.06.2019: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) В БФБ АД е постъпила информация...
13.05.2019: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) В БФБ АД е постъпил доклад по...
25.04.2019: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) ВЕИ проджект АД-Цапарево ...
25.04.2019: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) ВЕИ проджект АД-Цапарево...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 925 пъти
[2016: 555, 2015: 150, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 163, ... ]