Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 22 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 12 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 495 (2019)
ДМА (хил. лв.): 223 (2019)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

29.05.2018

503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във В. Търново 503 000 лв. е консолидираната печалба за миналата година на общинските дружества във Велико Търново. С най-висока печалба е Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” – 804 000 лв., следвана от “Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД с 55 000 лв. и “Царевград Търнов” ЕООД с 52 000 лв. Положителен резултат отчитат също “Обредни дейности” ЕООД с 18 000 лв., “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – 3000, “Център за кожно-венерически заболявания” – 2000, “Център за психично здраве” – 12 000 лв., “Инвестстрой – 92” ЕООД е на плюс с 2000 лв. Единствено Комплексният онкологичен център отчита отрицателен финансов резултат за миналата година в размер на 445 000 лв. Общите приходи на деветте дружества са 948 000 лв., но заради загубите на едно от тях консолидираният резултат възлиза на 503 000 лв., стана ясно по време на заседанието на общинските съветници от Икономическата и Финансовата комисии към местния парламент. Краткосрочните вземания за 2017 г. са в размер на 2,9 млн.лв. и са с около 400 000 лв. повече, спрямо предходната година. За същия период краткосрочните задължения са в размер на 4 357 000 лв. и са се увеличили с близо 400 000 лв. Инвестициите през 2017 г. на дружествата са на стойност 190 000 лв., като най-големи са вложените средства от “Организация на движението, паркинги и гаражи” – 37 000 лв., и “Царевград Търнов” – 10 000 лв. Общо 433 души работят в деветте дружества, като средната заплата в тях е 906 лв. Най-високо е средното възнаграждение в ЦРСМ – 1259 лв., а най-ниско в ОДПГ – 737 лв. За първото тримесечие на 2018 г. общинските дружества също отчитат печалба в размер на 49 000 лв. С най-добър финансов резултат от 16 000 лв. е дружеството “Организация на движението, паркинги и гаражи”, докато “Царевград Търнов” отчита едва 1000 лв. печалба. Информацията за финансовото състояние на дружествата ще бъде предоставена на предстоящата сесия на Общинския съвет

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Община Велико Търново - Велико Търново Организация на движението, паркинги и гаражи ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.11.2020: Четири общински дружества отчитат загуба за 9-месечието на...
23.09.2020: Общинските дружества са на минус с 449 000 лв. за първото...
20.05.2020: 124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново...
28.11.2019: 199 000 лева е печалбата на общинските дружества 199 000 лв. е...
22.08.2019: С 39 000 лв. намаляват приходите в търновските общински...
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 661 пъти
[2016: 2 316, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]