Кратък фирмен профил

ОББ Асет Мениджмънт АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Света София 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131239768
Капитал (лв.): 700 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Управляващо дружество
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, вкл. управление на инвестициите; администриране на дяловете и/или акциите, вкл. правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, исканията за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете и акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, организация на воденето на книгата на притежателите на дялове и акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, вкл. такъв на институционен инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.
 

03.05.2018

На заседанието си на 02.05.2018 г. Комисията за финансов надзор...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
06.01.2020: Дузина договорни фонда заработиха двуцифрена доходност През...
27.02.2019: Изминaлaтa 2018 гoдинa нe зaвъpши дoбpe зa взaимнитe фoндoвe y...
09.07.2018: KBC Group влиза у нас и с управляващо дружество В Комисията за...
03.05.2018: На заседанието си на 02.05.2018 г. Комисията за финансов надзор...
23.11.2016: Това са най-добрите договорни фондове в България "Конкорд...
22.06.2016: ОББ ще реши за разпределянето на печалбата за 2015 г. през...
04.04.2016: "ОББ асет мениджмънт" пуска три нови взаимни...
11.11.2015: Кои 349 лица са участвали в IPO-то на Сирма груп холдинг В...
12.05.2014: Бончо Иванов: На капиталовия пазар има скрити...
12.02.2014: КФН одобри новия борд на борсата КФН одобри Димо Спасов,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 591 пъти
[2016: 272, 2015: 43, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 147, 2011: 21, ... ]