Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 22 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 12 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 495 (2019)
ДМА (хил. лв.): 223 (2019)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

01.12.2017

Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества 897 хил. лв. е финансовият резултат за деветмесечието от дейността на общинските търговски дружества във В. Търново. За сравнение през същия период на предходната година резултатът е бил в размер на 178 хил. лв. За деветте месеца на тази година осем от деветте търговски дружества са реализирали печалба на обща стойност 971 000 лв. Единствено Комплексният онкологичен център отчита загуба в размер на 74 хил. лв., с което общият финансов резултат на всички общински дружества пада до 897 хил. лв. Най-голяма печалба отчита Специализираната белодробна болница „Д-р Трейман” – 722 хил. лв., следвана от „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Царевград Търнов”, които са с по 49 хил. лв., „Обредни дейности” – 40 хил. лв., а Центърът за психично здраве е с печалба от 26 хил. лв. На плюс са също Центърът за рехабилитация и спортна медицина с 5 хил. лв., кожно-венерическият диспансер – 2 хил. лв., и „Инвестстрой – 92” с 1000 лв.

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Организация на движението, паркинги и гаражи ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.11.2020: Четири общински дружества отчитат загуба за 9-месечието на...
23.09.2020: Общинските дружества са на минус с 449 000 лв. за първото...
20.05.2020: 124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново...
28.11.2019: 199 000 лева е печалбата на общинските дружества 199 000 лв. е...
22.08.2019: С 39 000 лв. намаляват приходите в търновските общински...
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 666 пъти
[2016: 2 321, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]