Кратък фирмен профил

АФА ООД - София


Контакти

София, 1504
ул. Оборище 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030278596
Капитал (лв.): 15 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Лицензи и сертификати:  Одиторски компании
Предмет на дейност: Независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, както и комплексни финансово-счетоводни услуги и консултации, валутно-финансово и данъчно обслужване, инвестиционно прогнозиране и оценка, финансово бюджетиране и анализ, издателска, редакционна и печатна дейност, издаване, търговия и разпространение на научна и учебна литература, рекламно-информационна, професионално-образователна и научноизследователска дейност, външноикономическа дейност, всякакви други дейности, освен забранените със закон.
 

19.09.2016

"Българо-американска кредитна банка" е подала писмо за намерение...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
31.07.2020: Българска фондова борса ще изкупи до 300 000 собствени...
28.02.2019: ЕК сигнализира, че ПИБ не е изпълнила ключова мярка на БНБ след...
04.10.2017: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) На...
05.12.2016: Участието на "АФА" в продажбата на ТБ "Виктория" не е сблъсък на...
19.09.2016: "Българо-американска кредитна банка" е подала писмо за намерение...
25.08.2016: Синдиците на КТБ пак продават банка "Виктория" До 16 септември...
24.08.2016: Синдиците на КТБ подновяват опитите да продадат банка...
02.06.2016: Оферти за ТБ „Виктория“ ще могат да се подават до месец след...
17.03.2016: До 18 април чакат писма за интерес за покупката на банка...
09.03.2016: Новите параметри по продажбата на ТБ „Виктория“ ще са ясни на 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 599 пъти
[2016: 312, 2015: 25, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 113, 2011: 20, ... ]