Кратък фирмен профил

Обредни дейности ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Беляковско шосе 22
тел.: 062/621735,0878690645, 0878690646, 0888812177
факс: 062/630336
e-mail: office@obredni-deinosti.com
WEB-site: http://www.obredni-deinosti.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104521208
ИН по ДДС: BG104521208
Фирмено дело: 955/2000
Брой служители: 23 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 17 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 463 (2018)
ДМА (хил. лв.): 111 (2016)
Капитал (лв.): 52 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново
 Междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обредни дейности ЕООД - Велико Търново

24.11.2014

44 000 лв. е печалбата на търговските фирми на Община Велико Търново Въпреки трудната пазарна обстановка, няма дружество, което да е в режим на ликвидация. Няма общинска фирма, която да е застрашена от изпадане в несъстоятелност. 44 000 лв. е консолидираната печалба за деветмесечието на търговските дружества на Община Велико Търново. С най-добър резултат за периода е туристическата фирма “Царевград Търнов” ЕООД с печалба от 60 000 лв. Отговорникът за паркингите, сините зони и “паяка” – “Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, е с печалба от 16 000 лв. От сватби и погребения “Обредни дейности” ЕООД е на плюс с 15 000 лв. На загуба от 47 000 лв. след отнемане на комуналните дейности излиза “Инвестстрой 92” ЕООД. За м.г. четирите чисто търговски дружества на Общината имаха за периода консолидирана печалба от 104 000 лева. Най-голям е сривът в “Инвестстрой 92”, където от плюс 12 000 лв. за деветмесечието, сега понижението е с 59 000 лв. Подобряване на резултатите има само при ОДПГ – с 11 000 лв. Краткосрочните вземания на четирите дружества сумарно възлизат на 893 000 лв., като половината от тях е делът на несъбраните суми от “Инвестстрой 92”. Управителите трябва да предприемат незабавни действия по събиране на вземанията с цел набиране на необходимите им оборотни средства, своевременно разплащане с доставчиците и увеличение ликвидността на дружествата. Обобщените краткосрочни задължения са 468 000 лв. Паричните средства в брой сумарно са 283 000 лв.

Инвестстрой 92 ЕООД - Велико Търново Обредни дейности ЕООД - Велико Търново Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.05.2020: 124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново...
28.11.2019: 199 000 лева е печалбата на общинските дружества 199 000 лв. е...
22.08.2019: С 39 000 лв. намаляват приходите в търновските общински...
29.05.2018: 503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във...
01.12.2017: Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества...
25.08.2016: С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за...
18.12.2015: 104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи...
25.05.2015: 3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo...
24.11.2014: 44 000 лв. е печалбата на търговските фирми на Община Велико...
25.09.2014: Коренно противоположни финансови резултати представят общинските...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 308 пъти
[2016: 1 963, 2015: 47, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 195, 2011: 12, ... ]