Кратък фирмен профил

Спартак Турс АД - София


Контакти

София, 1463
бул. Патриарх Евтимий 82
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101004508
Капитал (лв.): 20 155 957
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 30.03.2020 
Предмет на дейност: Вътрешен и международен туризъм, хотелиерски, туристически услуги, ресторантьорство, турагентска и туроператорска дейност, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, придобиване и отчуждаване на недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, транспортна дейност.
 

07.12.2010

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
03.08.2012: Коко Динев дава 3 млн. за резиденцията на Тато Динев от години...
27.04.2012: Комисията за защита на конкуренцията разреши сделка за няколко...
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
17.07.2010: Спартак-турс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.12.2009: Спартак-турс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2009: Спартак-турс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
18.12.2007: Съветът на директорите на "Спартак Турс" - АД, София, на...
05.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.10.2007: "Спартак турс" АД, София, свиква редовно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 441 пъти
[2016: 230, 2015: 51, 2014: 86, 2013: 172, 2012: 329, 2011: 144, ... ]