Кратък фирмен профил

Комекс АД - Каспичан


Контакти

Каспичан, 9930
ул. Александър Стамболийски No 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127015433
Капитал (лв.): 50 016
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2021 
Продукти и услуги:
"КОМЕКС" АД произвежда и дистрибутира разнообразни керамични изделия и полуфабрикати за производството им, шамотни фракции и мертел, термично обработен кварцов прах/маршалит/ и алуминий на блок. Нашият екип е бърз, компетентен и широко отворен към потребностите на клиентите. Готови сме да обсъдим и решим всяка една Ваша нужда.
Предмет на дейност: Производство и търговия с леярски материали, керамика, свързочни материали, стоки и услуги за населението, научно-производствена, проектантска и инжинерингова дейност. Изделия от огнеупорна и декоративна керамика, шамотни и магнезитни фракции, шамотен мертел, класирани кварцови пясъци, маршалити и кварцови прахове, подложни шайби, галванизиране на изделия.
 

04.05.2010

Комекс АД - Каспичан свиква Годишно общо събрание на акционерите...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
04.05.2010: Комекс АД - Каспичан свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.09.2009: Комекс АД - Каспичан свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.09.2009: Комекс АД - Каспичан свиква Извънредно общо събрание на...
28.10.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.05.2008: Комекс АД - Каспичан свиква Годишно общо събрание на акционерите...
14.11.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.11.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Комекс" - АД, Каспичан, на основание...
24.10.2006: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
18.07.2006: Съветът на директорите на "Комекс" - АД, Каспичан, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 569 пъти
[2016: 650, 2015: 41, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 159, 2011: 171, ... ]