Кратък фирмен профил

Огоста Инвест АД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
бул. Трети март 74, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111046982
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 06.06.2019 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Огоста" - АД, Монтана, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, проектиране строителство, специализирани строителни услуги, търговия със строителни материали- изделия и стоманобетонни елементи за жилищно и друго строителство; производство, проектиране, строителство и експлоатация на заведения за обществено хранене, реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, реклама, консумативи и информационна дейност, технически услуги, изготвяне на договори за строителство, изготвяне на документи за пенсиониране, счетоводни услуги, вътрешна и външнотърговска дейност, търговия със спиртни напитки, цигари и други, изграждане и ремонт на електроинсталации и съоръжения в сгради, мрежи, улици, централни и други, покупка, обзавеждане и строеж на недвижими имоти с цел продажба и други дейности незабранени със закон.
 

13.03.2009

Огоста-Инвест АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
26.04.2010: Огоста-Инвест АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: Огоста-Инвест АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Огоста-Инвест АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
11.10.2005: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.10.2005: Съветът на директорите на "Огоста инвест" - АД, Монтана, на...
30.09.2005: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
30.09.2005: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.07.2004: Съветът на директорите на "Огоста Инвест" - АД, Монтана, на...
05.02.2002: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
21.09.2001: Съветът на директорите на "Огоста инвест" - АД, Монтана, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 545 пъти
[2016: 328, 2015: 25, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 95, 2011: 13, ... ]