Кратък фирмен профил

Старком Холд АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122075316
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, маркетинг и мениджмънт, търговско представителство, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

14.01.2009

Старком холд АД - Костинброд свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
02.01.2018: „Еврохолд“ увеличи капитала си с 47 млн. лв. Публичният холдинг...
22.03.2016: Предлага се разсрочване на облигационния заем на Старком с 5...
24.06.2011: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София...
12.07.2010: Старком холд АД - Костинброд свиква Годишно общо събрание на...
20.05.2009: Старком холд АД - Костинброд свиква Годишно общо събрание на...
20.02.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.02.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
20.02.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.01.2009: Старком холд АД - Костинброд свиква Годишно общо събрание на...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Старком холд" - АД, Костинброд,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 522 пъти
[2016: 229, 2015: 63, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 100, 2011: 22, ... ]